मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

समाचार

अनुगमन टाेलीद्वारा वजार अनुगमन

वागलुङ नगरपालिकावाट स्वीकृत वजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ वमोजिम मिति २०७४।५।१८ र १९   गतेका दिन नगरको वजार स्थित २७ वटा औषधि पसलहरुको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा केही औषधि पसलहरुको अनुमतिको म्याद समाप्त भएको, केही औषधि पसलहरुमा औषधि विक्रि वितरणका लागि तोकिएको दक्ष जनशक्ति नभएको, केही पसलहरु

Pages