मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

वडा न. १२

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घर संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
१४२४ २९२३ ३७६० ४५८७ ९.८६ (वर्ग कि.मी.)
Population: 
४५८७
Ward Contact Number: 
९८५७६२१२९५