मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
२०७४ सालको माघ र फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 04/09/2018 - 10:09 PDF icon 1.pdf
२०७४ सालको माघ र फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 04/09/2018 - 10:09 PDF icon 1.pdf
२०७२ चैत्र देखि २०७३ असार त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/25/2016 - 11:57 PDF icon tersochaumasik.pdf
२०७२ चैत्र देखि २०७३ असार त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/25/2016 - 11:57 PDF icon tersochaumasik.pdf
२०७२ मंसिर देखि २०७२ फाल्गुन त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/25/2016 - 11:54 PDF icon secondchaumachikreport.pdf
२०७२ मंसिर देखि २०७२ फाल्गुन त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/25/2016 - 11:54 PDF icon secondchaumachikreport.pdf
२०७३ श्रावण महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 08/28/2016 - 11:46 PDF icon shrawan2073.pdf
२०७३ श्रावण महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 08/28/2016 - 11:46 PDF icon shrawan2073.pdf
२०७३ असार महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 07/27/2016 - 11:38 PDF icon ashar2073.pdf
२०७३ असार महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 07/27/2016 - 11:38 PDF icon ashar2073.pdf

Pages