FAQs Complain Problems

चलु आ.वको आय व्याय(२०७३-२०७४)

चलु आ.वको आय व्याय(२०७२-२०७३)

poll

नगरपालिकाको काम कारबाहि तँपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
राम्रो
30%
ठिकै
19%
नराम्रो
19%
सुधार आवश्यक
32%
Total votes: 237