मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

वडा न. ११

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घर संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
५४९ १००८ १३२१ २३२९ ११.१४ (वर्ग कि.मी.)
Population: 
२३२९
Ward Contact Number: 
९८५११७४७८१