मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

Elected Officials

Email Phone
जनक राज पौडेल नगर प्रमुख बागलुङ baglungmun@gmail.com ९८५७६२०६४९
सुरेन्द्र खड्का नगर उप प्रमुख बागलुङ baglungmun@gmail.com ९८५७६२०१६६