मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

वडा न. ४

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
८३२ १५४७ १९४४ ३४९१ ४.४९ (वर्ग कि.मी.)

 

Population: 
३४९१
Ward Contact Number: 
९८४७६२२४८९