मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

वडा न. २

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घर संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
२१११ ३५५२ ३७८० ७३३२ ०.७२

 

Population: 
७३३२
Ward Contact Number: 
९८४७६३१८३०