मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

वडा न. १

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घर संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
१०८२ १७६६ १९७७ ३७४३ १.३९ (वर्ग कि.मी.)

 

 

 

 

Population: 
३७४३
Ward Contact Number: 
९८५७६२१३६७