मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

वडा न. ७

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय

घर संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
९४५ १४९८ २१६३ ३६६१ ३.१५ (वर्ग कि.मी.)

 

Population: 
३६६१
Ward Contact Number: 
९८४७६२४४०८