मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
२०७३ वैशाख महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 05/22/2016 - 11:23 PDF icon baishak2073.pdf
२०७३ वैशाख महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 05/22/2016 - 11:23 PDF icon baishak2073.pdf
२०७३ जेष्ठ महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 04/24/2016 - 11:31 PDF icon jestha2073.pdf
२०७३ जेष्ठ महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 04/24/2016 - 11:31 PDF icon jestha2073.pdf
२०७२ चैत्र महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 04/23/2016 - 11:20 PDF icon chaitra2072.pdf
२०७२ चैत्र महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 04/23/2016 - 11:20 PDF icon chaitra2072.pdf
२०७२ फाल्गुन महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 03/21/2016 - 10:19 PDF icon falgun2072.pdf
२०७२ फाल्गुन महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 03/21/2016 - 10:19 PDF icon falgun2072.pdf
२०७२ माघ महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 02/19/2016 - 10:45 PDF icon magh2072.pdf
२०७२ माघ महिनाको प्रगति मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रिपोर्ट 02/19/2016 - 10:45 PDF icon magh2072.pdf

Pages