नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

६८ औ शहिद दिवस समारोहमा नगर प्रमुख ज्यूको मन्तव्य

Supporting Documents: