मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

सुरेन्द्र खड्का

Email: 
baglungmun@gmail.com
Phone: 
९८५७६२०१६६

Municipality:

Elected or Staff: 
Elected Official