मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई बास्काेट र माईनडाडा सरङ्गिका्े ऊदघाटन गर्दै बा न पा नगर प्रमुख जनक पाैडेल साथमा जि ज स्वा का प्रमुख दिपक प्र. तिवारी