FAQs Complain Problems

वागलुङ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Address: 
आवारोड-२, बाग्लुङ
Telephone: 
०६८-५२२९५३
Email: 
baglungmun@gmail.com
Latitude: 
28.269834
Longitude: 
83.594117

poll

नगरपालिकाको काम कारबाहि तँपाईलाई कस्तो लाग्छ ?