मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

वागलुङ नगरपालिकाको तेस्राे नगरसभा समक्ष वजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु हुदै नगर उप प्रमुख