नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

मान वहादुर खड्का

Designation:

Phone: 
९८४७६२३१९४

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff