मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

बाग्लुङ नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ को निति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री जनकराज पौडेल ज्युबाट सभामा प्रस्तुत ।