FAQs Complain Problems

बाग्लुङ नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ को निति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री जनकराज पौडेल ज्युबाट सभामा प्रस्तुत ।

poll

नगरपालिकाको काम कारबाहि तँपाईलाई कस्तो लाग्छ ?