नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

नरेन्द्र वहादुर के.सी.

Phone: 
९८४७६२८९२८

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff