नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

नगर शिक्षा अधिकारी धन प्रसाद पोखरेल सरको बिदाइ कार्यक्रम