मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

जनक राज पौडेल

Email: 
baglungmun@gmail.com
Phone: 
९८५७६२०६४९

Municipality:

Elected or Staff: 
Elected Official