नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति धनीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना