नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

अा‍ व २०७४ ०७५ को प्रथम चाैमासिक अाय व्यय विवरण

अा‍ व २०७४ ०७५ को प्रथम चाैमासिक अाय व्यय विवरण

Supporting Documents: