FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
सहकारी पार्श्वचित्र २०७९ प्रकाशन 03/22/2023 - 13:05 PDF icon Final book Baglung.pdf
२०७८/०७९ को चौमासिक आय व्याय विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 01/05/2023 - 10:13 PDF icon आय÷व्ययको आवधिक विवरण.pdf
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन 01/04/2023 - 17:36 PDF icon चौमासिक प्रतिवेदन पठाएको कार्यालय प्रति.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७७/७८ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 12/07/2022 - 16:04 PDF icon गत आ.व. को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन.pdf
वार्षिक समिक्षा बैठकको प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति तथा समिक्षा २०७८/०७९ 10/15/2022 - 15:07 PDF icon वार्षिक समिक्षा बैठकको प्रतिवेदन.pdf
वार्षिक समिक्षा २०७७-७८ वार्षिक प्रगति तथा समिक्षा २०७८/०७९ 01/04/2022 - 14:59 PDF icon 4.2.4(1)(2).pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 08/22/2021 - 13:54 PDF icon 625be2bd8d142.pdf
२०७७-७८ सालको व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 04/09/2018 - 10:09 PDF icon Yearly Report 2077.pdf
२०७७-७८ सालको व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 04/09/2018 - 10:09 PDF icon Yearly Report 2077.pdf
२०७२ चैत्र देखि २०७३ असार वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/25/2016 - 11:57 PDF icon tersochaumasik.pdf

Pages

poll

नगरपालिकाको काम कारबाहि तँपाईलाई कस्तो लाग्छ ?