नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

‍भवन निर्माणको स्वीकृति रोक्का सम्बन्धमा/ stop for building construction verification