नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

२०७४-०५-२३ गतेका दिन पत्रकार भेटघाट कार्यत्रम सम्पन्न