नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

दयाराम अधिकारी

Email: 
er_dradhikari@yahoo.com
Phone: 
९८५७६२२१५२

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff