मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

युक्त प्रसाद सुवेदि

Email: 
yuktasubedi2013@gmail.com
Phone: 
९८५७६२०११३

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff