नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

त्रिलोचन गिरी

Email: 
giri.baglungmun@gmail.com
Phone: 
९८५७६२००२४

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff