नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

शर््मिला शर्मा

Designation:

Phone: 
९८४७६२२४८९

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff