नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

मनोज शर्मा

Email: 
manoz084sharma@gmail.com
Phone: 
९८५७६७७४४४

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff