नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

विक्रम सापकोटा

Email: 
bikrams3850@gmail.com
Phone: 
९८५१२०१८७४

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff