नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

होमनाथ शर्मा

Email: 
homnath715@gmail.com
Phone: 
९८४७६२८७१५

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff