नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

लक्ष्मण पाैडेल

Phone: 
९८६७६०४४५५

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff