नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

महेन्द्र कुमार वि.क

Phone: 
९८४७६२४४०८

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff