मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

बाग्लुङ नगरपालिकाको चौथो नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख जनक राज पौडेल