नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

पुर्ण खाेपकाे दिगाेपनका लागि वागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ देखी वडा नं. ४ सम्मको घरधुरी सर्वेक्षणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम