मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

नगर प्रमुख ज्यू बाट खानिपानी योजना संचालनको लागि शिलन्यास गर्दै