नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

दुर्बलकाजी राजभण्डारी

Designation:

Phone: 
९८५७६२०५४५

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff