नगरपालिकाको उद्देश्य

मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन कार्यविधि, २०७४)