मध्यपहाडी व्यापारीक तथा पर्यटकिय शहर" | "सुन्दर समृद्ध सांस्कृतिक बागलुङ नगर"

 

फोहोर मैला व्यवस्थापन तालिम ( मिति २०७२-३-१६ देखि २०७२-३- १८) अयोजक - बागलुङ नगरपालिका(Wastage Management Program Oranized by Balung Municipality )

फोहोर मैला व्यवस्थापन तालिम ( मिति २०७२-३-१६ देखि २०७२-३- १८) अयोजक - बागलुङ